Nabídka s folklorní tématikou

V případě zájmu o některý z titulů nám prosím zašlete jeho název a požadovaný počet kusů. Obchodní podmínky najdete na kontaktní stránce.

(CD) OKOŁO TÉJ VELKÉJ...

Ženský sbor z Velké nad Veličkou a hosté (Mužský sbor z Velké n. V., Horňácká muzika Petra Mičky, Horňácká cimbálová muzika Romana Sokola). CD je "hudebním" doplněním knihy o ženském sboru Teče voda teče... Cena 200,- Kč

Ukázka 

Deň presłavný

Před více než deseti lety ženský sbor z Velké nad Veličkou připravil poprvé vánoční program, který byl sestaven z písní vybraných z náboženských zpěvníků a kancionálů, ale také z písní lidových, vycházejících z církevních pramenů. O něco později se k ženskému sboru přidal i mužský sbor, horňácké muziky, pěvecké skupiny, dětské muziky a zpěváci. Jejich společná vystoupení se stala událostí, kterou početná veřejnost netrpělivě očekává a na kterou přichází z širokého okolí. Vánoční atmosféra, zpěváci ve svátečních horňáckých krojích a jejich vícehlasý zpěv – to je zážitek, na který všichni rádi vzpomínají a těší se kvůli němu na Vánoce příští. Nápad zaznamenat tyto zpěvy na zvukový nosič se zrodil na jedné ze zkoušek a vy máte nyní možnost si poslechnout, jak to všechno nakonec dopadlo. Až tedy nastane vánoční čas, udělejte si chvilku pro sebe, pro svou rodinu, nebo pro své přátele, posaďte se, pusťte si naše pěsničky a vyhlédněte z okna. Třeba se právě v té chvíli na nebi objeví betlémská hvězda. Cena 250 Kč

Ukázka 

HORŇÁCKÉ SLAVNOSTI 1957-2007

Multimediální almanach (obsahuje 2 CD). Vázaný výtisk, formát 135x135, 228 stran. Cena 350,- Kč

Zahrajte ně, Majstre...

Kniha vznikla při příležitosti životního jubilea Martina Hrbáče, dnes už legendy horňáckého folkloru a chce poskytnout profil jeho dosavadních muzikantských, sběratelských a kulturních aktivit, které vycházejí z osobních vzpomínek a materiálů v jeho archivu. Tato část je podložena velkým množstvím fotografií a dalších materiálů (plakáty, programy akcí aj.). Kromě osobních údajů bude publikace doplněna řadou dobových dokumentů, které editor získal na základě spolupráce s Ústavem lidové kultury ve Strážnici (archivní, hudební a etnografický materiál). Nedílnou součástí knihy jsou také literární příspěvky z pohledu muzikantů (F. Okénka, M. Múčková, bratři Luboš a Dušan Holí, J. Petrů) a osobností, které s ním přicházejí do styku (např. hudební kritik Jiří Černý, Ondřej Havelka). Součástí knihy je také CD-ROM s archivními nahrávkami Hrbáčovy cimbálové muziky a to především těmi, které dosud nikde nebyly zveřejněny. Vázaný výtisk, vložené CD. Formát 185x200, 128 stran. Cena 300,- Kč

Ukázka z knihy (PDF)

Ukázka z CD 

Ukázka z CD 

ČASTOVÁ V. - GALEČKOVÁ R. - PETŘÍKOVÁ M.
Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou

Vázaný výtisk, formát 215x300, 86 stran. Cena 250,- Kč

MIŠKEŘÍK Jarek
Horňácký zpěvník sedláckých

Reprint prvního vydání legendárního zpěvníku z roku 1994. Celkem 810 písní z oblasti Horňácka je dodnes základním pramenem pro oblast písňové tvorby z Horňácka. Vedle úvodu Zdenky Jelínkové doplňují knihu také článek J. Miškeříka o horňáckých hudcích a přehled významných osobností tohoto svérázného regionu. Vázaný výtisk, formát 148x210, 204 stran. Cena 330,- Kč

OKÉNKA František, ŠALÉ František
Švarný šohajíček, šlapávał chodníček...

František Okénka je považován za žijící legendu horňáckého fokloru. Právem, trochu se ale přitom zapomíná i na jeho další aktivity, které dokreslují jeho širokou působnost a význam v rázovitém regionu od poloviny 20. století prakticky do současnosti. Po studiích na Učitelském ústavu v Brně nastoupil jako praktikant na malotřídku v Malé Vrbce, později v Kuželově a ve Hrubé Vrbce. Ve školství působil celkem 47 let. V posledních 20 letech je možné Františka Okénku potkat nejčastěji na kuželovském mlýně jako průvodce po historické památce z roku 1842. Mnohem známější je však jeho činnost spojená s účinkováním v muzikách Jožky Kubíka, Martina Hrbáče a dalších; jeho osoba je spojená se založením horňáckých slavností a Mladým Horňáckem. Je znám nejen jako zpěváka a muzikant, ale také jako tanečník, vedoucí pěveckých sborů, vypravěč a organizátor. Publikace o Františku Okénkovi chce přiblížit čtenářům a zájemcům specifické prostředí Horňácka. Vázaný výtisk, formát 185x200, 100 stran (36 stran barevných příloh). Cena 200,- Kč

POLÁČEK Jan
Lidové Písně Z Hané I

(Prostějovsko. Sbírka Jednohlasých Písní) Reprint I. Vydání (Nakladatelství Blok, Brno 1966) Zpěvníku, Který Se Stal Základním Zdrojem Inspirace Pro Činnost Hanáckých Folklorních Souborů. Cíl Nového Vydání Je Zřejmý - Znovu Máme Možnost Potěšit Se Velkým Bohatstvím Hanáckých Lidových Písní A Všestranně Tohoto Bohatství Využívat. Vázaný Výtisk, Formát 148x210, 440 Stran. Cena 250,- Kč. (Při Přímém Odběru Z Nakladatelství Albert Je Cena Všech Dílů 600,- Kč + Poštovné)

POLÁČEK Jan
Lidové písně z Hané III

3. díl zpěvníku navazuje na předchozí 2 díly a doplňuje je dosud nezveřejněnými hanáckými písněmi pro jeden hlas. Obsahuje 450 písní, jde vlastně o výběr ze záznamů asi 1500 písní z archivní pozůstalosti. Písně jsou v třetím dílu zpěvníku roztříděny podle jejich zaměření do několika oddílů, např. oddíly písní obřadních, milostných, tanečních a dalších. Seznam literatury obsahuje odkazy na hudební literaturu související s tímto třetím dílem, z obsahu písní na konci zpěvníku jsou zřejmé i údaje, z jakého archivu daná píseň pochází. Vázaný výtisk, formát 148x210, 440 stran. Cena 250,- Kč

Poláček Jan
Lidové písně z Hané II

(Prostějovsko – Kojetínsko. Sbírka jednohlasých písní) Reprint I. vydání (Prostějov 1975) zpěvníku, který se stal základním zdrojem inspirace pro činnost hanáckých folklorních souborů. Vázaný výtisk, formát 148x210, 440 stran. Cena 250,- Kč. (Při přímém odběru z nakladatelství je cena všech dílů 600,- Kč + poštovné)

ŠALÉ F. – ŠALÉOVÁ V.
Hore Velkú... (Horňácký mužský sbor z Velké nad Veličkou)

Mužské zpívání a pěvecké sbory nejen na Horňácku jsou trvalou součástí tradiční lidové kultury na Slovácku. Sbor z Velké n. Veličkou vznikl oficiálně v roce 1957, jeho počátky však sahají až do 2. pol. 19. století (např. Lidový koncert v Brně r. 1892, Národopisná výstava českoslovanská v Praze r. 1895). Vedle rozhovorů jednotlivých členů je součástí knihy studie o mužských sborech a sborovém zpívání (+akademický sbor Veličan). Kniha je doplněna řadou dobových dokumentů, fotografií a její součástí jsou i 2 CD (archivní záznamy nejstarších vystoupení a současný profil mužského sboru). Vázaný výtisk, formát 190x210, počet stran 216 + 2 CD. Cena 300,- Kč

Hore Velkú... (Horňácký mužský sbor z Velké nad Veličkou) CD zachycující současný repertoár a hudební profil mužského sboru. Cena 200,- Kč

Ukázka z knihy (PDF)

Ukázka z CD 

ŠALÉ, F. – ŠALÉOVÁ. V.
Teče voda teče... (Ženský sbor z Velké nad Veličkou)

Kulaté jubileum bylo příležitostí pro vydání knihy o ženském sboru (i když jeho počátky jsou již mnohem staršího data). Velké množství obrazového materiálu připomíná úspěšných padesát let činnosti – ať už v podobě vystoupení na tradičních akcích, zájezdech doma i v zahraničí i o společenské aktivitě na Horňácku. Součástí textu jsou i vzpomínky na tradiční příležitosti (Velikonoce, Vánoce), pojednání o horňáckém ženském kroji a pohledy jiných muzikantů na ženský sbor. Vázaný výtisk, formát 190x210, počet stran 120. Cena 200,- Kč

ŠALÉOVÁ Václava – TRACHTULEC Vít
"Nebudem dobrý, nebudem..." Primáš Jarek Miškeřík

V září letošního roku uplyne sedmnáct let, kdy náhle, ve věku pouhých čtyřiceti sedmi let, zemřel jeden z nejvýznamnějších primášů Horňácka. Svou národopisnou prací se stal vlastně nositelem a uchovatelem horňáckých lidových tradic a hudebnosti vůbec. Vychoval množství muzikantů, zpěváků i primášů. Sesbíral, upravil a nahrál řadu v jeho době mezi mladými lidmi málo známých sedláckých (Horňácký zpěvník sedláckých). Kniha čerpá z archivního materiálu (kroniky, dobový tisk), rodinného archivu a z příspěvků jeho kamarádů a kolegů. Součástí knihy je i CD-ROM s dosud nezveřejněnými archivními nahrávkami. Vázaný výtisk, formát 185x200, 204 stran. Cena 300,- Kč

Ukázka z knihy (PDF)

Ukázka z CD