Aktuální nabídka knih

V případě zájmu o některý z titulů nám prosím zašlete jeho název a požadovaný počet kusů. Obchodní podmínky najdete na kontaktní stránce.

100 let obecné školy v Mladkově (1914–2014)

Významné výročí v historii obce Mladkov (dnes součásti Boskovic) podnítilo vznik publikace, ve které se kromě jubilea školy připomíná také činnost hasičského sboru, Sokola, stručně také v minulosti bohaté činnosti (kdo dnes např. ví, že právě v Mladkově vyhrál svůj první závod žokej Josef Váňa?) a důležitost významných budov v obci. Cenná je zejména bohatá obrazová dokumentace, která informativní text knihy doplňuje. Brožovaný výtisk, formát 160 x 230, počet stran 110. Cena 100,- Kč

Jan Hruška

(O malíři, který maloval radost pro radost jiných). Monografie insitního malíře Jana Hrušky vydaná při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Malovat začal po svých čtyřicátinách a stal se jedním z nejvýznamnějších naivních malířů. V galerie naivního umění ve slovinské Trebnji se stal dvojnásobným laureátem, jeho práce zdobí významná muzea, ale také např. prezidentský palác ve Venezule. Hruškovo pojetí a vidění světa sdělované specifickou malířskou technikou (své obrazy tvořil pomocí upravené injekční stříkačky) získalo široké spektrum návštěvníků, jak o tom svědčí celá řada výstav. Jeho náměty zachytily život v českých a moravských městech, městečkách, na vsích – takový ten obyčejný kouzelný život, jaký žil on sám až do svého posledního dne (zemřel v roce 2004). Vázaný výtisk, formát 250x290, 176 stran. Cena 700,- Kč

Malá krabička

100 nejkratších srbských povídek 20. století. Sestavil a doslov napsal Mihajlo Pantić. Slovník zastoupených autorů a úvod napsal Ivan Dorovský. Přeložili I. Dorovský, L. Klímek a P. Stehlík. Formát 148x210, počet stran 196. Cena 150 Kč

Narodili jsme se jako draci

Antologie bulharské moderní povídky. Výbor z nejlepších autorů minulého století sestavili Pavel Krejčí, Elena Krejčová, Nadežda Staljanovová. Slovník zastoupených autorů a úvod napsal Ivan Dorovský. Doslov napsal Dimităr Tanev. Přeložili: Georgi Bečev, Ivan Dorovský, Miroslav Kouba, Pavel Krejčí, Elena Krejčová, Alena Melicharová, Martin Mikeska, Petr Mundev, Ivan Raev, Petr Stehlík, Vendula Šaléová, Silvie Vajskebrová, Radka Vrbková a Jiří Zajíc. Brožovaný výtisk. Vydání první, počet stran 260. Cena 180,- Kč

Tajemná komnata

Antologie moderní makedonské prózy. Sestavila a doslov napsala Katica Kjulavkovová. Slovník zastoupených autorů a úvod napsal Ivan Dorovský. Přeložili I. Dorovská, I. Dorovský, O. Čtvrtníčková, D. Klobouková a P. Tomancová. Formát 148x210, počet stran 276. Cena 190,- Kč

V objetí řeky

Antologie charvátské povídky 20. století. Sestavil, slovník zastoupených autorů a úvod napsal Ivan Dorovský. Doslov napsal Ivan Šicel. Přeložili V. Burmazová, I. Dorovský, E. Halbichová, L. Klímek, P. Krejčí, S. Macoszková, M. Neubauer, P. Stehlík a L. Svozilová. Formát 148x210, počet stran 254. Cena 180,- Kč

Vně hranic

Antologie současné slovinské krátké prózy. Sestavil Aleš Kozár. Úvod a Slovník zastoupených autorů napsal Ivan Dorovský. Autorem doslovu je Tomo Virk. Přeložili: D. Blažek, R. Čermák, J. Dotlačil, H. Chmelíková, K. Jirásek, A. Kozár, P. Mainuš, M. K. Nedvědová, R. Novák, K. Pellarová. Formát 148x210, počet stran 138. Cena 120,- Kč

BAKER Gary
Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti (Rapid assessment)

Edice SCAN. Publikace z oblasti kvalitativních výzkumných metod vypracovaná původně pro potřeby UNDCP ve Vídni. Možnost využití nejen v oblasti uživatelů drog, ale i v sociologii, sociální práci, kulturní antropologii aj. Formát 160x230, 65 stran. Cena 78,- Kč

BINDEROVÁ Klára
Modré z kypy (Modrotisk a strážnická dílna Jochových)

Snahou autorky je seznámit jak zájemce, tak širokou veřejnost se dnes už téměř mizející problematikou modrotisku. Rukodělná dílna ve Strážnici je jednou z posledních České republice, která se výrobou této specifické textilie zabývá. Vedle základních informací o technice modrotisku, výrobních postupech a historii klade kniha důraz také na specifičnost této dílny ve slováckém prostředí. Kniha je doprovázena rozsáhlým fotografickým a ilustračním materiálem, které samotnou výrobu čtenáři blíže osvětlí. Vázaný výtisk, formát 210x230, počet stran 148. Cena 350,- Kč (přímý odběr z nakladatelství 300,- Kč)

BOCHOŘÁK Klement
Ze studně večera kdos něžný vážil krev

V lednu uplynulo sto let od narození básníka Klementa Bochořáka, zvláštní postavy moravské literatury, jejíž obraz prorostl do životů a děl hned několika významných českých literátů a umělců (Z. Rotrekl, L. Kundera, J. Kratochvil a v neposlední řadě i F. Halas). Poezie K. Bochořáka ve své záměrné kompoziční nejednoduchosti a v hustotě básnického obraziva je dnes významným dokladem zachycení sváru prostého života s nestálou duší. Bochořák se v poezii stejně jako ve svém životě mnohokrát pokouší dojít smíření – někdy formy s obsahem, jindy chudoby materiální s bohatstvím duchovního života zasvěceného Bohu. Po sto letech od básníkova narození uplyne v roce 2011 také třicet let od Bochořákovy smrti. Tato kniha je pokusem o připomenutí hloubky prožitku, kterým Klement Bochořák přenášel obrazy ze svého života do poezie a nazpět. Vázaný výtisk, formát 130x180, 136 stran. Cena 150,- Kč

BRÁNSKÝ Jaroslav
Meandry paměti (O výstavách a výtvarnících)

Téměř 40 let organizoval, instaloval uváděl PhDr. Jaroslav Bránský výstavy umělců v Boskovicích. Ze svého bohatého archivu uspořádal rozsáhlý výběr jednotlivých umělců. doplnil o informace a obrazový materiál a vydal v podobě monografie, která svým rozsahem přesahuje rámec města. Jde vlastně o encyklopedii výtvarných umělců. kteří prošli zdejšími výstavními prostorami a mnozí z nich navázali úzké přátelství as autorem, který popisuje i další kontakty s těmito lidmi při osobních návštěvách, setkáních na výstavách a jinde. Z více než jmen můžeme uvést např. A. Borna, B. Lacinu, J. Hadlače, J. Švengsbíra, J. Lieslera… Vázaný výtisk, formát 160x230, 272 stran + 16 stran barevných příloh. Cena 200,- Kč

BRAVENEC Miroslav
Grafika

Reprezentativní přehled grafických prací současného moravského výtvarníka (žák V. Tittelbacha a L. Čepeláka) k jeho životnímu jubileu. Řada jeho prací je vytvořena originálními technikami a osobitým rukopisem. M. Bravenec často experimentuje a „hraje si … „. Vytištěno duplexně na křídovém matném papíře. Vázaný výtisk, formát 210x290, 100 stran. Cena 250,- Kč

ČEJČ
Dějiny slovácké obce

Výročí první písemné zmínky o Čejči z poloviny 13. století a znovuobnovení zničené Čejče francouzskými kolonisty v roce 1771 si obec připomíná vydáním knihy, která svým rozsahem k nejrozsáhlejším publikacím, které k dějinám jednotlivých obcí na Slovácku vyšly. Kniha přibližuje čtenářům řadu mimořádných událostí, které se na území obce odehrály. Jde nejen o bohaté archeologické nálezy (v jednom z hrobů z 10. stol. byl při nejnovějších výzkumech evidován nález, kterým pravděpodobně byla kniha!), ale o celou řadu faktů, které odpovídají jak obecnému vývoji podobných lokalit na Slovácku, ale vzhledem ke zvláštnostem (existence tzv. Čejčského jezera, objev uhlí, městečko Čejč jako spádová oblast pro řadu okolních vesnic aj.), jsou popisované události nejen poučné, ale především plné dramatických zvratů a událostí. Vázaný výtisk, formát 230x165, 512 stran + 16 stran barevných obrazových příloh. Cena 390,- Kč

DOROVSKÝ Ivan
Recepce literatury jižních Slovanů u nás

Rozšiřování oborů na vysokých školách humanitního směru zaznamenalo v poslední době nebývalý zájem o bulharistiku, kroatistiku, slovenistiku, makedonistiku a serbistiku, které se mohou studovat jednotlivě a v posledním období pak i o balkanistiku jako samostatný obor. Zájemci o balkánské slovanské jazyky a literaturu tak mají možnost seznámit se v přehledné formě s recepcí jednotlivých literatur jižních Slovanů u nás (a na Slovensku). Množství údajů tvoří přehledný celek, který výrazně doplňuje mozaiku staletých vzájemných česko-slovensko-jižněslovanských kulturních vztahů. Formát 148x210, počet stran 88, brožovaný výtisk. Cena 120,- Kč

DOSOUDIL Martin
Velká nad Veličkou

Století proměn městečka "Weliká" (od počátků do roku 1945). Vázaný výtisk, formát 160x230, 288 stran. Cena 200,- Kč

GRÄFOVÁ Christine
Koncentrativní pohybová terapie

Edice SCAN. Kniha je zaměřena na práci s tělem a jeho prostřednictvím na rozvoj sebepoznávání, zvyšování sebeúcty, úcty k životu a základním lidským hodnotám. Svým pojetím a způsobem zpracování je určena nejen psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a spec. pedagogům, ale lze ji doporučit též soc. pracovníkům a střednímu zdravotnickému personálu. Pravděpodobně nejširší uplatnění nalezne při práci s tělesně postiženými, se závislými, u poruch příjmu potravy atd. Domníváme se, že se rozhodně jedná o práci, která by neměla chybět v žádné „psychoterapeutické“ knihovničce. Formát 230x180, brož. barevná laminovaná obálka. Počet stran 200. Cena 235,- Kč

GRMOLEC Zdeněk
Cesty k perle

Historický román se vrací do doby osídlování jižní Moravy francouzskými kolonizátory na konci 17. století. Hlavními postavami románu jsou sourozenci – děti francouzských přistěhovalců, především pak životní pouť malíře Jakuba, který už jako jedenáctiletý odchází na studia Negativní postavou je Jacques George, jakýsi prototyp „mafiána“ zapleteného s pražským a posléze pařížským mokrým bratrstvem. Román se odehrává v mnoha rovinách také v Brně, reflektuje různé dobové historické události, např. zrušení jezuitského řádu, život obyvatelstva tehdejší doby a sociální poměry. Vázaný výtisk, formát 148x210, 178 stran. Cena 250,- Kč

GRMOLEC Zdeněk
Konfese baroku

Autor se na rozdíl od svých předešlých knih v esejisticky podaném textu zamýšlí nad duchovními hodnotami, kulturním dědictvím a odkazem barokních ideálů pro dnešního člověka. V konfrontaci s výchovou v dětství (vyrůstal na jižní Moravě) a vzpomínkami na pobyt na vesnici se snaží čtenáři přiblížit hodnoty ověřené řadou generací , které dnešní doba ve svém zrychleném pohybu často opomíjí. Své postřehy a pocity konfrontuje s řadou myšlenek a úvah jiných autorů (Ivan Slavík, Antonin Kratochvil, František Halas, Zdeněk Rotrekl, Václav Černý), často se uchyluje i do příkladů z malířství, sochařství a umění vůbec. I přes celou řadu odkazů na jednotlivé autory a polemiku s jejich pocity je text knihy velmi čtivý a často i překvapivý při autorových meditativních závěrech. Kniha Konfese baroku rozhodně patří k těm nečetným titulům, které mají za cíl čtenáře kultivovat a přinutí i jej samotného k přemýšlení nad povrchností a „jednobarevností“ současného dění kolem nás. Vázaný výtisk, formát 145x210, 98 stran. Cena 188,- Kč

K vydání připravil a uspořádal M. Pavlík
Pavlíková Marie

Monografie o životě a především rolích významné herečky spojené s brněnským divadlem (1906–2003). Kromě obsáhlého výčtu rolí a hodnocení jednotlivých rolí v tisku je kniha doplněna velkým množstvím vzpomínek kolegů a přátel. Součástí knihy je i vyčerpávající soupis divadelních, televizních a filmových rolí, dále pak přepisy rozhlasových rozhovorů a bibliografie kritických ohlasů. Velké množství fotografií z působení na divadelní scéně je navíc doplněno obsáhlou obrazovou barevnou přílohou. Kniha vyšla ke 100. výročí narození M. Pavlíkové. Vázaný výtisk, formát 160x230, 272 stran + 16 stran barevných obrazových příloh. Cena 200,- Kč

MUSIL Libor, ŠRAJER Jindřich
Etické kontexty sociální práce s rodinou

Cílem této knihy je nabídnout sociálním pracovníkům, kteří své služby poskytují rodinám nebo klientům s rodinnými problémy, odpověď na otázku: „Kterým okolnostem života v současné společnosti je třeba věnovat pozornost, protože ovlivňují schopnost rodin zvládat obtížné životní situace?“ Brožovaný výtisk, formát 160x230, 150 stran. Cena 190,- Kč

NOVOTNÁ Marie
Život pod Šumárníkem

Autorka už od mládí ráda četla a vytvářela si představu, že se někdy pokusí i o vlastní literární tvorbu. Pro televizní Bakaláře napsala první povídku s názvem Fotbal (1976). M. Novotná zveřejňovala beletristické příspěvky v Rovnosti, v regionálním Slovácku a i v Malovaném kraji. Od roku 1995 začala pravidelně psát do Kněždubského zpravodaje. Náměty nejčastěji nacházela ve vzpomínkách na své mládí, popisovala život a zvyky v doznívající lidové tradici vesnického kolektivu. Díky dobré paměti, vyspělému pozorovacímu talentu a náležitým literárním vlohám se jí daří podávat živé svědectví o životě a mezilidských vztazích na vesnici v minulých dobách. Vázaný výtisk, formát 148x210, počet stran 244. Cena 220,- Kč (přímý odběr z nakladatelství 200,- Kč)

PAVLÍK Miroslav
Od Veveří k Pernštejnu

Slovník výtvarníků. Kniha na 344 barevných stranách přináší 191 medailonků výtvarníků, jejichž společným jmenovatelem je vztah k regionu Tišnovska s přesahem po Kuřim, Veverskou Bítýšku, Lomnici, Nedvědici a Velkou Bíteš. Jedná se o výtvarníky, kteří zde žili nebo žijí, ale také o ty, kteří zde mají rodové kořeny, případně zde chalupaří nebo zde pracovali a tento kraj nějakým způsobem ovlivnil jejich tvorbu. Vázaný výtisk, formát 160x230, 344 stran. Cena 420,- Kč

PEŠÁK Josef
Krásné večery s Lúčkou & Olšavou

Deník vysokoškolského profesora (mimochodem objevitele léčení koktavosti – balbuties), je zajímavý také tím, že vedle velmi pečlivě vedených záznamů o jeho vlastní práci je stejně pečlivým záznamem o jeho osobním působení ve folklorních souborech Lúčka a Olšava od počátku 80 let 20. století. Čtenář se tak dozví o bohaté činnosti těchto souborů (především o dnes už zaniklé Lúčce), které autor doprovází množstvím archivních údajů – pozvánek, letáků, novoročenek, fotografií, grafických návrhů různých akcí…, z nichž mnohé sám navrhl. Vázaný výtisk, formát 190x210, počet stran 240. Cena 300,- Kč

UNGAR Hermann
Hry / Dopisy / Publicistika

(Překlad Jaroslav Bránský). Po prvním svazku vychází poprvé v češtině zbývající texty H. Ungara. Jádro tohoto svazku tvoří tři divadelní hry (z nichž Altánek se dosud hraje ve studiu Ypsilon Praha). Další část tvoří texty publikované Ungarem v různých časopisech: kritické recenze, eseje (mezi nimi objevná studie o rukopisech T. Manna), fejetony, části deníků aj. Závěrečnou část tvoří Ungarovy dopisy, které se zachovaly vlivem politických událostí bohužel jen částečně. Vázaný výtisk s laminovaným přebalem, 160x230, 318 stran + 16 stran obrazových příloh. Cena 200,- Kč

VENCOVSKÝ František
Karel Engliš

Portrét významného národohospodáře, státníka a filosofa, tvůrce teleologické národohospodářské teorie. Jako ministr financí ovlivnil pozitivně hospodářský a politický vývoj předválečného Československa, po roce 1948 perzekuován. Váz., formát 148x210, 170 stran. Cena 60,- Kč